Sri Venkateswara Sahasranama Stotram — Shodashayudha Stotram — Sanskrit

Share it with your friends Like

Thanks! Share it with your friends!

Close

Buy this Audio CD at:http://www.superaudio.in/vishnu-venkatesa-sahasra-nama-stotram-p-202.html or www.musicandchants.com

1. Sri Venkatesa Sahasranama Stothram
2. Sri Venkatesa Ashottara Sata Nama Stotram
3. Sri Lakshmi Chatur Vimshati Nama Stotram
4. Narasimhashtakam
5. Dashavatara Stotram
6. Sudarshanashtakam
7. Shadashayudha Stotram 

Comments

Write a comment

*