Bhakti Sagar Kannada presents Lord Shiva Sanskrit Dveotional Songs from the album «SHIVA STOTRAM» Sung in Voice of Narasimha Nayak & Compose by B.K. Chandrashekhar. Follow Us : http://www.dailymotion.com/BhaktiSagarKannada ——————— SHIVA PRATHAH SMARANAM — 0:00:00 [More]