Online Purchase Partner : http://www.flipkart.com/music/itmd2rchxghzsbhh?pid=avmd2pzktut78rht&_l=9b…
Online Purchase Partner : http://www.flipkart.com/music/itmd2rchxghzsbhh?pid=avmd2pzktut78rht&_l=9b… Artist: Kasinath Sarma, N.s.prakash RaoComposer: J.Purushotama Sai Sarvadevatha Ashtothara Sathanamavali — Sanskrit DevotionalTrack Listings:-1. Vigneshwara2. Vishnu3. Siva4. Sri Rama5. Sri Krishna6. Sri Anjaneya7. Sri Venkateshwara8. Sri Subramaniya9. Lakshmi10.Saraswathi11.Parvathi